สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:51 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บัวใหญ่ 4 6 2 8 20 0 0 0 0 0 20
2 ห้วยยาง 6 20 6 32 0 0 0 0 0 32
3 เสมาใหญ่ 18 4 22 0 0 0 0 0 22
4 ดอนตะหนิน 4 23 1 5 33 0 0 0 0 0 33
5 หนองบัวสะอาด 1 19 1 2 23 0 0 0 0 0 23
6 โนนทองหลาง 4 13 2 5 24 0 0 0 0 0 24
7 กุดจอก 3 15 2 18 38 0 0 0 0 0 38
8 ด่านช้าง 2 11 2 5 20 0 0 0 0 0 20
9 ขุนทอง 3 13 1 4 21 0 0 0 0 0 21
10 หนองแจ้งใหญ่ 13 2 6 21 0 0 0 0 0 21
รวม 27 151 13 63 254 0 0 0 0 0 254