สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอประทาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:47 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ประทาย 8 1 9 0 0 0 0 0 9
2 กระทุ่มราย 1 7 5 13 0 0 0 0 0 13
3 วังไม้แดง 1 9 2 12 0 0 0 0 0 12
4 ตลาดไทร 1 10 4 5 20 0 0 0 0 0 20
5 หนองพลวง 15 2 17 0 0 0 0 0 17
6 หนองค่าย 9 1 5 15 0 0 0 0 0 15
7 หันห้วยทราย 2 5 1 5 13 0 0 0 0 0 13
8 ดอนมัน 6 4 4 14 0 0 0 0 0 14
9 นางรำ 12 2 14 0 0 0 0 0 14
10 โนนเพ็ด 10 8 18 0 0 0 0 0 18
11 ทุ่งสว่าง 1 4 4 5 14 0 0 0 0 0 14
12 โคกกลาง 1 5 6 0 0 0 0 0 6
13 เมืองโดน 1 3 2 2 8 0 0 0 0 0 8
รวม 7 98 20 48 173 0 0 0 0 0 173