สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:18 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ในเมือง 5 6 1 1 13 0 0 0 0 0 13
2 สัมฤทธิ์ 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
3 โบสถ์ 3 10 6 1 20 0 0 0 0 0 20
4 กระเบื้องใหญ่ 2 5 3 1 11 0 0 0 0 0 11
5 ท่าหลวง 5 4 3 12 0 0 0 0 0 12
6 รังกาใหญ่ 2 3 5 0 0 0 0 0 5
7 ชีวาน 3 8 4 15 0 0 0 0 0 15
8 นิคมสร้างตนเอง 6 10 16 0 0 0 0 0 16
9 กระชอน 5 1 1 7 0 0 0 0 0 7
10 ดงใหญ่ 1 4 1 6 0 0 0 0 0 6
11 ธารละหลอด 4 4 0 0 0 0 0 4
12 หนองระเวียง 1 2 3 0 0 0 0 0 3
รวม 29 63 12 13 117 0 0 0 0 0 117