สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:04 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ห้วยแถลง 1 6 3 2 12 0 0 0 0 0 12
2 ทับสวาย 6 3 9 0 0 0 0 0 9
3 เมืองพลับพลา 2 9 2 3 16 0 0 0 0 0 16
4 หลุ่งตะเคียน 2 16 3 21 0 0 0 0 0 21
5 หินดาด 1 9 3 3 16 0 0 0 0 0 16
6 งิ้ว 3 12 2 17 0 0 0 0 0 17
7 กงรถ 1 13 14 0 0 0 0 0 14
8 หลุ่งประดู่ 2 12 2 1 17 0 0 0 0 0 17
9 ตะโก 9 2 6 17 0 0 0 0 0 17
10 ห้วยแคน 9 2 1 12 0 0 0 0 0 12
รวม 12 101 14 24 151 0 0 0 0 0 151