สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:21 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สูงเนิน 2 3 5 0 0 0 0 0 5
2 เสมา 9 2 7 18 0 0 0 0 0 18
3 บุ่งขี้เหล็ก 5 1 6 0 0 0 0 0 6
4 โนนค่า 1 1 2 0 0 0 0 0 2
5 มะเกลือเก่า 6 1 15 22 0 0 0 0 0 22
6 มะเกลือใหม่ 2 12 1 5 20 0 0 0 0 0 20
7 นากลาง 7 1 8 0 0 0 0 0 8
8 หนองตะไก้ 1 9 5 15 0 0 0 0 0 15
9 กุดจิก 3 3 0 0 0 0 0 3
รวม 3 54 4 38 99 0 0 0 0 0 99