สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:04 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ขามทะเลสอ 1 7 1 2 11 0 0 0 0 0 11
2 โป่งแดง 2 3 1 6 0 0 0 0 0 6
3 พันดุง 19 2 21 0 0 0 0 0 21
4 หนองสรวง 19 19 0 0 0 0 0 19
5 บึงอ้อ 6 4 4 14 0 0 0 0 0 14
รวม 3 54 5 9 71 0 0 0 0 0 71