สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:46 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 กฤษณา 3 5 8 0 0 0 0 0 8
2 ลาดบัวขาว 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 หนองหญ้าขาว 4 4 0 0 0 0 0 4
4 กุดน้อย 1 3 4 0 0 0 0 0 4
5 วังโรงใหญ่ 1 6 1 9 17 0 0 0 0 0 17
6 มิตรภาพ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
7 ดอนเมือง 1 2 3 0 0 0 0 0 3
8 หนองบัวน้อย 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
รวม 2 17 3 22 44 0 0 0 0 0 44