สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:54 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 หนองบุนนาก 3 9 2 2 16 0 0 0 0 0 16
2 สารภี 3 6 2 5 16 0 0 0 0 0 16
3 ไทยเจริญ 10 2 12 0 0 0 0 0 12
4 หนองหัวแรต 1 13 2 4 20 0 0 0 0 0 20
5 แหลมทอง 3 1 4 0 0 0 0 0 4
6 หนองตะไก้ 9 8 17 0 0 0 0 0 17
7 ลุงเขว้า 1 10 1 3 15 0 0 0 0 0 15
8 หนองไม้ไผ่ 2 1 3 0 0 0 0 0 3
9 บ้านใหม่ 1 6 1 8 0 0 0 0 0 8
รวม 21 64 8 18 111 0 0 0 0 0 111