สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:51 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 แก้งสนามนาง 3 5 1 7 16 0 0 0 0 0 16
2 โนนสำราญ 5 5 7 17 0 0 0 0 0 17
3 บึงพะไล 2 12 1 7 22 0 0 0 0 0 22
4 สีสุก 10 3 13 0 0 0 0 0 13
5 บึงสำโรง 11 3 14 0 0 0 0 0 14
รวม 10 43 2 27 82 0 0 0 0 0 82