สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:22 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 วังน้ำเขียว 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 วังหมี 7 1 1 9 0 0 0 0 0 9
3 ระเริง 2 3 5 0 0 0 0 0 5
4 อุดมทรัพย์ 1 12 1 5 19 0 0 0 0 0 19
5 ไทยสามัคคี 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 1 22 5 11 39 0 0 0 0 0 39