สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:08 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สำนักตะคร้อ 6 1 10 17 0 0 0 0 0 17
2 หนองแวง 10 9 19 0 0 0 0 0 19
3 บึงปรือ 1 8 4 13 0 0 0 0 0 13
4 วังยายทอง 8 4 5 17 0 0 0 0 0 17
รวม 1 32 5 28 66 0 0 0 0 0 66