สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองยาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองยาง 16 2 3 21 0 0 0 0 0 21
2 กระเบื้องนอก 12 7 2 21 0 0 0 0 0 21
3 ละหานปลาค้าว 11 3 11 25 0 0 0 0 0 25
4 โนนอุดม 11 2 13 26 0 0 0 0 0 26
รวม 0 50 14 29 93 0 0 0 0 0 93