สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:26 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 มาบกราด 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
2 พังเทียม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 ทัพรั้ง 2 2 4 8 0 0 0 0 0 8
4 หนองหอย 2 1 2 5 0 0 0 0 0 5
รวม 1 6 3 9 19 0 0 0 0 0 19