สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:09 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ขุย 1 2 3 0 0 0 0 0 3
2 บ้านยาง 12 2 14 0 0 0 0 0 14
3 ช่องแมว 2 3 5 10 0 0 0 0 0 10
4 ไพล 3 2 5 0 0 0 0 0 5
รวม 4 18 3 7 32 0 0 0 0 0 32