สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีดา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:33 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สีดา 1 11 2 4 18 0 0 0 0 0 18
2 โพนทอง 7 3 10 0 0 0 0 0 10
3 โนนประดู่ 9 1 8 18 0 0 0 0 0 18
4 สามเมือง 21 1 6 28 0 0 0 0 0 28
5 หนองตาดใหญ่ 1 12 3 5 21 0 0 0 0 0 21
รวม 2 60 7 26 95 0 0 0 0 0 95