สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:21 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ช้างทอง 1 3 4 0 0 0 0 0 4
2 ท่าช้าง 1 8 1 10 0 0 0 0 0 10
3 พระพุทธ 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3
4 หนองงูเหลือม 1 2 2 5 0 0 0 0 0 5
5 หนองยาง 1 4 5 0 0 0 0 0 5
รวม 5 18 0 4 27 0 0 0 0 0 27