สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีธาตุ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:56 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ศรีธาตุ 9 1 3 13 0 0 0 0 0 13
2 จำปี 14 14 28 0 0 0 0 0 28
3 บ้านโปร่ง 1 11 5 8 25 0 0 0 0 0 25
4 หัวนาคำ 25 5 19 49 0 0 0 0 0 49
5 หนองนกเขียน 9 2 9 20 0 0 0 0 0 20
6 นายูง 17 1 7 25 0 0 0 0 0 25
รวม 1 85 14 60 160 0 0 0 0 0 160