สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านดุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:14 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ศรีสุทโธ 18 2 20 0 0 0 0 0 20
2 บ้านดุง 7 2 17 26 0 0 0 0 0 26
3 ดงเย็น 8 1 17 26 0 0 0 0 0 26
4 โพนสูง 2 19 3 10 34 0 0 0 0 0 34
5 อ้อมกอ 11 4 6 21 0 0 0 0 0 21
6 บ้านจันทน์ 4 9 3 12 28 0 0 0 0 0 28
7 บ้านชัย 7 4 39 50 0 0 0 0 0 50
8 นาไหม 18 1 9 28 0 0 0 0 0 28
9 ถ่อนนาลับ 1 9 2 18 30 0 0 0 0 0 30
10 วังทอง 10 10 20 0 0 0 0 0 20
11 บ้านม่วง 2 18 11 31 0 0 0 0 0 31
12 บ้านตาด 9 29 38 0 0 0 0 0 38
13 นาคำ 1 10 1 8 20 0 0 0 0 0 20
รวม 10 153 21 188 372 0 0 0 0 0 372