สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านผือ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:58 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านผือ 4 3 12 19 0 0 0 0 0 19
2 หายโศก 13 10 23 0 0 0 0 0 23
3 คำบง 4 19 23 0 0 0 0 0 23
4 โนนทอง 3 2 13 18 0 0 0 0 0 18
5 ข้าวสาร 9 1 11 21 0 0 0 0 0 21
6 จำปาโมง 3 7 8 8 26 0 0 0 0 0 26
7 กลางใหญ่ 8 4 11 23 0 0 0 0 0 23
8 เมืองพาน 12 2 7 21 0 0 0 0 0 21
9 คำด้วง 6 3 3 12 0 0 0 0 0 12
10 หนองหัวคู 1 7 3 8 19 0 0 0 0 0 19
11 บ้านค้อ 5 1 16 22 0 0 0 0 0 22
12 หนองแวง 8 8 12 28 0 0 0 0 0 28
รวม 4 86 35 130 255 0 0 0 0 0 255