สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:22 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 นาม่วง 16 9 25 50 0 0 0 0 0 50
2 ห้วยสามพาด 4 2 6 0 0 0 0 0 6
3 อุ่มจาน 7 3 16 26 0 0 0 0 0 26
รวม 0 27 12 43 82 0 0 0 0 0 82