สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โป่งแดง 11 7 18 0 0 0 0 0 18
2 น้ำรึม 2 1 7 10 0 0 0 0 0 10
3 วังหิน 1 3 4 0 0 0 0 0 4
4 หนองบัวใต้ 3 3 0 0 0 0 0 3
5 วังประจบ 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7
6 ตลุกกลางทุ่ง 3 3 0 0 0 0 0 3
รวม 3 20 0 22 45 0 0 0 0 0 45