สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:47 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 แม่ระมาด 5 1 3 9 0 0 0 0 0 9
2 แม่จะเรา 11 1 6 18 0 0 0 0 0 18
3 ขะเนจื้อ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
รวม 0 18 2 11 31 0 0 0 0 0 31