สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ป่าแดง 1 6 2 10 19 0 0 0 0 0 19
2 ชาติตระการ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
3 สวนเมี่ยง 2 8 10 0 0 0 0 0 10
4 บ้านดง 2 15 2 8 27 0 0 0 0 0 27
5 ท่าสะแก 4 5 12 21 0 0 0 0 0 21
รวม 7 30 4 40 81 0 0 0 0 0 81