สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:56 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ไผ่ท่าโพ 2 2 0 0 0 0 0 2
2 วังจิก 3 1 4 0 0 0 0 0 4
3 ไผ่รอบ 1 3 3 7 0 0 0 0 0 7
4 ดงเสือเหลือง 12 4 16 0 0 0 0 0 16
5 เนินสว่าง 5 1 6 0 0 0 0 0 6
รวม 1 25 1 8 35 0 0 0 0 0 35