สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:29 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ภูมิ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 วังกรด 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 ห้วยเขน 1 1 2 0 0 0 0 0 2
4 วังตะกู 2 2 0 0 0 0 0 2
5 ลำประดา 3 1 4 0 0 0 0 0 4
รวม 0 9 0 5 14 0 0 0 0 0 14