สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอโพทะเล
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:14 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โพทะเล 1 3 4 0 0 0 0 0 4
2 ท้ายน้ำ 1 8 3 12 0 0 0 0 0 12
3 ทะนง 2 2 4 8 0 0 0 0 0 8
4 ท่าบัว 5 1 6 0 0 0 0 0 6
5 ท่าขมิ้น 2 8 2 5 17 0 0 0 0 0 17
6 ท่าเสา 1 2 1 4 0 0 0 0 0 4
7 บางคลาน 3 1 4 0 0 0 0 0 4
8 ท่านั่ง 10 4 2 16 0 0 0 0 0 16
9 บ้านน้อย 1 3 4 0 0 0 0 0 4
10 วัดขวาง 1 3 1 5 0 0 0 0 0 5
รวม 16 36 4 24 80 0 0 0 0 0 80