สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:32 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ทับคล้อ 8 5 1 14 0 0 0 0 0 14
2 เขาทราย 2 1 4 7 0 0 0 0 0 7
3 เขาเจ็ดลูก 4 4 8 0 0 0 0 0 8
4 ท้ายทุ่ง 10 2 9 21 0 0 0 0 0 21
รวม 0 24 8 18 50 0 0 0 0 0 50