สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอบึงนาราง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:02 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ห้วยแก้ว 22 2 24 0 0 0 0 0 24
2 โพธิ์ไทรงาม 18 18 0 0 0 0 0 18
3 แหลมรัง 24 24 0 0 0 0 0 24
4 บางลาย 15 1 16 0 0 0 0 0 16
5 บึงนาราง 13 1 14 0 0 0 0 0 14
รวม 0 92 0 4 96 0 0 0 0 0 96