สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา อำเภอกะปง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:58 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 กะปง 2 2 0 0 0 0 0 2
2 ท่านา 1 4 5 0 0 0 0 0 5
3 เหมาะ 4 4 0 0 0 0 0 4
4 เหล 1 4 1 6 0 0 0 0 0 6
5 รมณีย์ 1 3 4 0 0 0 0 0 4
รวม 3 17 0 1 21 0 0 4 4 4 4