สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:10 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เขาเจียก 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 โคกชะงาย 1 2 3 0 0 0 0 0 3
3 ท่าแค 1 3 4 0 0 0 0 0 4
4 ตำนาน 1 1 2 0 0 0 0 0 2
5 ชัยบุรี 1 5 1 1 8 0 0 0 0 0 8
6 นาโหนด 3 3 6 0 0 0 0 0 6
7 พญาขัน 1 1 0 0 0 0 0 1
รวม 10 16 1 1 28 0 0 0 0 0 28