รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:28 น.)

สพข. สพด. เป้าหมาย (ราย) ผลการขุดสระน้ำ (บ่อ) ร้อยละความสำเร็จในการขุดสระน้ำ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จเรียบร้อย
1 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 40 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 40 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 152 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 29 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 5 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 151 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 208 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 19 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 31 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 50 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 60 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 65 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 13 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
รวม สพข.1 815 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 99 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 49 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 829 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 11 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 23 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 21 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 308 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 69 ราย
รวม สพข.2 1,255 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 81 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,970 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 663 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,118 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 209 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,402 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 199 ราย
รวม สพข.3 6,490 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1071 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,083 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 131 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 672 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 132 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 145 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 15 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 919 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 165 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 11 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 3 0 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 165 0 0.0
รวม สพข.4 3,187 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 454 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1,355 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 149 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 3,979 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 78 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1,383 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 225 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 800 0 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 2,431 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 196 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1,516 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 215 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 206 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 46 ราย
รวม สพข.5 11,670 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 909 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 282 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 19 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 9 0 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 22 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 178 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
รวม สพข.6 491 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 25 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 12 0 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,278 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 295 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 64 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 70 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
รวม สพข.7 1,424 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 307 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 747 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 101 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 12 0 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 72 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเลย 209 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 53 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 589 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 79 ราย
รวม สพข.8 1,629 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 234 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 840 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 102 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินตาก 250 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 22 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 21 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 92 0 0.0
รวม สพข.9 1,203 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 125 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 86 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 15 0 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 365 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 54 ราย
10 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 37 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
รวม สพข.10 503 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 60 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 633 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 118 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 19 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 14 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 94 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 468 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 96 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 43 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 28 0 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5 0 0.0
รวม สพข.11 1,290 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 240 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 313 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 58 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 55 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 6 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 62 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 32 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 3 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 163 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 153 0 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 97 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 31 ราย
รวม สพข.12 875 0 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 110 ราย
รวมทั้งสิ้น 30,832 0 0 0 0.0ยกเลิก จำนวน 3715 ราย
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760