สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอยี่งอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:36 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ลุโบะบือซา 3 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
2 ตะปอเยาะ 6 ทำสัญญาแล้ว 342,281.14
รวม 9 482,305.24