สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:20 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 วัดจันทร์ 2 2 0 0 0 0 0 2
2 วัดพริก 5 5 0 0 0 0 0 5
3 ดอนทอง 2 2 4 0 0 0 0 0 4
4 บ้านป่า 2 2 0 0 0 0 0 2
5 ปากโทก 3 3 0 0 0 0 0 3
6 ไผ่ขอดอน 2 1 3 0 0 0 0 0 3
รวม 0 13 0 6 19 0 0 0 0 0 19