สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:17 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 กุดจับ 2 5 4 11 22 0 0 0 0 0 22
2 ปะโค 4 3 13 20 0 0 0 0 0 20
3 ขอนยูง 12 3 21 36 0 0 0 0 0 36
4 เชียงเพ็ง 10 16 26 0 0 0 0 0 26
5 สร้างก่อ 3 9 12 0 0 0 0 0 12
6 เมืองเพีย 8 10 11 29 0 0 0 0 0 29
7 ตาลเลียน 2 1 3 6 0 0 0 0 0 6
รวม 2 44 21 84 151 0 0 0 0 0 151