สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:41 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 พรหมพิราม 13 1 3 17 0 0 0 0 0 17
2 ท่าช้าง 7 1 1 9 0 0 0 0 0 9
3 วงฆ้อง 8 2 10 0 0 0 0 0 10
4 มะตูม 2 2 0 0 0 0 0 2
5 หอกลอง 4 2 7 13 0 0 0 0 0 13
6 ศรีภิรมย์ 1 9 1 3 14 0 0 0 0 0 14
7 ตลุกเทียม 14 14 0 0 0 0 0 14
8 วังวน 11 1 12 0 0 0 0 0 12
9 หนองแขม 12 1 13 0 0 0 0 0 13
10 มะต้อง 6 2 8 0 0 0 0 0 8
11 ทับยายเชียง 6 1 5 12 0 0 0 0 0 12
12 ดงประคำ 16 2 10 28 0 0 0 0 0 28
รวม 1 108 12 31 152 0 0 0 0 0 152